Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Sfi-lektion

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Att kunna prata och förstå svenska är jätteviktigt om du vill leva och bo i Sverige. I Stenungsund är det Vuxenutbildningen som ansvarar för sfi (svenska för invandrare). Här kan du dessutom läsa yrkesutbildningar samtidigt som du läser svenska. Du får även lära dig mycket om det svenska samhället, arbetslivet och den svenska kulturen när du studerar hos oss.

Vad är sfi?

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.

SFI består av fyra kurser: A, B, C och D. När man är kIar med D-kurs inom SFI har man kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande ungefär godkänt betyg i svenska i slutet av årskurs 6 i grundskolan.

Efter SFI kan man läsa svenska som andraspråk grund (kallas ofta sva grund) och motsvarar svenska på högstadienivå. Läs mer om Sva.

Sfi består av tre olika studievägar. Vilken studieväg du placeras i beror bland annat på dina språkkunskaper och hur mycket du har gått i skola tidigare. Om du är nybörjare startar du med en introduktionskurs hos oss för att hitta rätt studieväg. Introduktionskursen består av tre träffar där vi gör en enklare kartläggning. Efter det blir du informerad om vilken studieväg och kurs du ska gå. Om du inte är nybörjare blir du kallad för intervju och test under en dag, så att du kan börja direkt på rätt studieväg och kurs. 

Studieväg 1

Om du har gått mindre än fem år i skola i ditt hemland rekommenderar vi att du börjar läsa på Studieväg 1. Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.


Studieväg 2

Om du har gått i skolan mellan 5 och 10 år i ditt hemland brukar du vanligtvis gå studieväg 2. Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.

 

Studieväg 3

Om du har en avslutad gymnasial utbildning från hemlandet eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van vid att studera snabbt, så rekommenderar vi att du läser studieväg 3. Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Vem får läsa?

De flesta vuxna som är folkbokförda i kommunen och som inte har grundläggande kunskaper i svenska har rätt att studera sfi.

  • Du kan ansöka till Sfi från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år.
  • Första gången du ansöker till Sfi och uppfyller kraven för antagning får du en plats inom tre månader. 

Om du kommer från ett land utanför EU:

  • Du ska ha ett svenskt personnummer (10 siffror).
  • Du ska vara folkbokförd i Stenungsund. (Du kan även få läsa hos oss om du bor i en annan kommun och om din hemkommun godkänner detta)

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz:

  • Du måste vara bosatt i Stenungsund. Om du är bosatt i en annan kommun, så måste din hemkommun först tillåta dig att få läsa Sfi i Stenungsund. 

Yrkesvux med språkstöd
För dig som vill läsa en mer praktiskt inriktad utbildning finns yrkesutbildningar med språkstöd. Du söker via GRvux. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuell studieplan och studietakt

I början av dina studier upprättas en individuell studieplan. Din studietakt och dina framsteg kommer kontinuerligt att följas upp av din lärare och dig, där ni tillsammans tittar på hur det går för dig i förhållande till din studieplan. Det är viktigt att du i din studieplan sätter upp realistiska mål för dina studier.

Betyg

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg (E, D, C, B och A) och ett underkänt steg, F. För kurserna B, C och D finns nationella prov. Det är din lärare som avgör när du bedöms vara redo att skriva ett nationellt prov. På Vuxenutbildningen i Stenungsund kan du skriva nationella prov ungefär var åttonde vecka.
Med ett betyg från någon av sfi-kurserna har du möjlighet att fortsätta studera och/eller söka arbete.

Mer information om betyg kan du läsa om på Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individualiserad undervisning

På Sfi i Stenungsund är undervisningen individualiserad. Det betyder att alla inte läser i samma takt och att kurserna därför kan ta olika lång tid utifrån individernas förutsättningar.

All undervisning bedrivs på svenska redan från första dagen. Undervisningen kan kombineras med arbete eller praktik.

När du läser Sfi har du samtidigt möjlighet att läsa andra ämnen på grundläggande eller gymnasial nivå.

Lektioner

Dina lektioner ligger antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Du läser fem dagar i veckan, tre timmar per dag. Tänk på att undvika besök hos till exempel läkare under skoltid. Sfi räknas som halvtid, det vill säga 20 timmar per vecka. Det innebär att du behöver lägga ytterligare 5 timmar på dina studier hemma varje vecka.  

Kvällskurs

Det finns även en kvällskurs som är förlagd till måndag kväll kl 17.00 - 20.00.

Lärobok

Du får låna en lärobok under tiden du studerar. Du får inte skriva i boken. Vid kursens slut lämnar du tillbaka den. Om du inte lämnar tillbaka boken får du en faktura.

Frånvaro under skoldagen

Om du inte kan komma till skolan eller om du måste lämna skolan under dagen för till exempel läkarbesök eller för att hämta sjukt barn på förskolan, måste du meddela din lärare detta. Vi rapporterar din frånvaro och studietakt till eventuell handläggare på Arbetsförmedlingen eller på kommunen (IFO).

Vill du lära dig mer om samhälle, kultur och lagar?

Det finns en kurs för dig som är ny i Sverige som heter Samhällsorientering. Kursen handlar om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Totalt består kursen av 20 lektioner och ges en gång i veckan i Göteborg.

Om du är intresserad och vill anmäla dig till kursen, kontakta Enheten för nyanlända.

Vill du lära dig mer själv? Då rekommenderar vi webbplatsen Information om Sverige Länk till annan webbplats.. Där kan du på ditt eget språk läsa om allt ifrån svenska högtider och hur man betalar skatt till hur skolan och sjukvården fungerar.

Läs också mer om flyktingguider, språkcaféer och mycket annat som du kan få hjälp med på kommunens sida Du som är nyanländ i Stenungsund Länk till annan webbplats..

Startdatum

Vi startar nya kurser ungefär sex gånger om året. Kontakta vår studievägledare Christina "Cicki" Antonsson för närmare information om startdatum, ansökan, kursinnehåll etc. Du hittar hennes kontaktuppgifter på vår sida om studievägledning.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad