Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Gifta sig

Borgerlig vigsel

Vill ni gifta er borgerligt vänder ni er till de borgerliga förrättare som utsetts av Länsstyrelsen. 

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som tar cirka fem minuter. I kommunhuset finns ett särskilt ceremonirum för vigslar.

Mer information om borgerlig vigsel

Partnerskap

Enligt beslut i riksdagen upphörde lagen om registrerat partnerskap att gälla från och med 1 maj 2009 och istället har äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar gjorts könsneutrala. Från och med den 1 maj 2009 ingås endast äktenskap genom vigsel.

Ett tidigare registrerat partnerskap som registrerats här i landet gäller som ett äktenskap om man anmäler till Skatteverket att man så önskar. Om anmälan inte görs fortsätter partnerskapet att gälla som registrerat partnerskap. Man kan istället för en anmälan till Skatteverket omvandla partnerskapet till äktenskap vid en vigselförrättning.

Senast uppdaterad 2019-10-30