Bostäder och mark

Går du i tankar på att bygga nytt hus, eller är du företagare och letar efter mark att exploatera för bostäder eller verksamheter? Här kan du bland annat läsa om kommunal mark, bostäder eller om hur en adress blir till.

Tomter till försäljning

Just nu har kommunen inga tomter att sälja.

Tomtkö

Stenungsund kommun har ingen tomtkö. Du kan alltså inte stå i kö för att få köpa en tomt.

Köpa, arrendera eller använda kommunal mark

Om du vill köpa, arrendera eller på annat sätt använda kommunens mark, måste du fylla i en ansökan om markanvändning.

Ansökan om markanvändning

Nyetablering eller större lokaler?

Har du vuxit ur dina lokaler och behöver flytta till nytt? Är du på väg in till Stenungsund med en ny etablering och vill ha hjälp att hitta rätt lösning för din nya verksamhet? Mer information hittar du på sidan för företagare.

Mark och lokaler - För företagare

Markanvisning

En markanvisning innebär att kommunen som markägare säljer mark till en exploatör för en viss byggnation. Den exploatör som får en markanvisning har under viss tid rätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna för planerad byggnation. Om du som företagare vill få information om kommande markanvisningar fyller du i en intresseanmälan.

Intresseanmälan för kommunal mark

Senast uppdaterad