Stenungsunds kommunvapen

Bostäder och mark

Under dessa sidor hittar du bland annat information om bostäder, lokaler, ledig mark och lediga tomter i Stenungsunds kommun.

Mark och exploatering

Mark och exploatering hjälper bland annat företag och privatpersoner med frågor kring köp eller arrendering av kommunal mark. Vi ansvarar till exempel för kommunens tomtkö och handlägger förfrågningar från företag om potentiella markområden för nyetableringar.

Mark och exploatering samarbetar nära med kommunens planverksamhet, till exempel vid arbetet med att ta fram nya detaljplaner. De frågor som verksamheten ansvarar för är genomförandet av detaljplaner, till exempel fastighetsbildningar, ansvar för gator, vatten och avlopp och inlösen av fastigheter.

Vid utveckling av nya bostads- eller industriområden är Mark och exploatering ”spindeln i nätet”. Vi försöker sammanföra och reglera kommunens intressen i förhållande till exploatörernas önskemål.

På Mark och exploatering arbetar:


Veronica Götzinger 
(verksamhetschef Mark och exploatering)
telefon: 0303-73 26 65
e-post: veronica.gotzinger@stenungsund.se 

Victor Kullgren (mark- och exploateringsingenjör)
telefon: 0303-73 26 61
e-post: victor.kullgren@stenungsund.se

Jimmy Lundström (mark- och exploateringsingenjör)
telefon: 0303-73 00 24
e-post: jimmy.lundstrom@stenungsund.se

Jessica Andersson (markhandläggare)
telefon: 0303-73 20 12
e-post: jessica.andersson2@stenungsund.se

Åsa Wåhlström (GIS-ingenjör)
telefon: 0303-73 81 86
e-post: asa.wahlstrom@stenungsund.se

Bo Thörnwall (GIS-samordnare/GIS-ingenjör)
telefon: 0303-73 26 66
e-post: bo.thornwall@stenungsund.se

Anni Danielsson (mark- och exploateringsingenjör)
Föräldraledig

Therese Brattfors (markhandläggare)
Föräldraledig

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Jessica Andersson, 2017-12-18