Stenungsunds kommunvapen

Naturvård

I Stenungsunds kommun finns en rik natur. Vi har höglänta vildmarker, lummiga ädellövskogar, sköna ängar, myllrande vattendrag, strandängar, klippor och västerhav.

Det är viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar den vackra naturen.

Kommunen har ett naturvårdsprogram. Där finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe.

Naturvårdsprogram

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag - fredag: 10-12

På måndagar klockan 16-18 har vi öppet vår telefon men det är inte säkert att personen du söker finns på plats.

Senast uppdaterad 2018-10-08