Stenungsunds kommunvapen
Cyklist

Hållbart resande

I Stenungsunds kommuns finns goda möjligheter att cykla och resa med kollektivtrafik. För att underlätta för vissa grupper av resenärer finns färdtjänst, skolskjutsar och närbuss.

Kommunens roll är främst att ansvara för infrastrukturen, till exempel pendelparkeringar och busshållplatser.

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken. Har du synpunkter på kollektivtrafiken kontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00.

Västtrafiklänk till annan webbplats

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
medborgarservice@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson fd Börkén, 2017-05-30