Funktionsnedsättning

Information om funktionsnedsättning på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionshinder. En av dom lagarna är socialtjänstlagen. Men vissa personer med funktionshinder behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.

LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. I lagen står det att personer med funktionshinder ska kunna få hjälp att leva som andra.

Stöd och service finns bland annat i form av personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet. Lagen gäller för barn, ungdomar och vuxna.

Om du behöver hjälp måste du själv ansöka om detta hos kommunen. Du kan be någon anhörig eller vän att hjälpa dig.

Den mesta av hjälpen är gratis. Den som får hjälp med bostad betalar för hyra och mat.

Ibland beslutar handläggaren att säga nej till din ansökan. Du har alltid möjlighet att överklaga.

All personal som arbetar i socialtjänsten har tystnadsplikt.

Kontakt

Verksamhetschef Funktionshinder

Anders Haag
0303-73 28 85
anders.haag@stenungsund.se

Senast uppdaterad