Stenungsunds kommunvapen

Gatunamn i kommunen

När nya områden byggs ut i kommunen tillkommer det också nya vägar. Dessa behöver namnsättas. Kommunen ansvarar för namnsättningen.

Cykelväg med trafikskylt gång- och cykelbana

Arbetet med att ta fram nya gatunamn i kommunen

Gatunamn brukar vanligtvis följa ett visst tema i ett område. Exempelvis har alla gator i Strandnorum fågelnamn. När sådana områden byggs ut försöker vi följer temat med nya namnet.

Ibland finns inget tema och då tar man hänsyn till de namn som redan finns i området och platsens karaktär.

Hembygdsföreningar kontaktas alltid vid arbetet att ta fram nya gatunamn.

I kommunen finns det för tillfället 21 manliga och 13 kvinnliga gatunamn.

Samtliga gatunamn i kommunenPDF (2019-09-06)

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-06