Stenungsunds kommunvapen

Gatunamn i kommunen

Då nya gator byggs behöver kommunen nya gatunamn. 

Arbetet med att ta fram nya gatunamn i kommunen

Gatunamn brukar följa ett visst tema i ett område. Exempelvis har gatorna i Strandnorum fågelnamn. Om en ny gata i ett sådant område byggs följer man temat för det nya namnet.

Ibland finns inget tema och då tar man hänsyn till de namn som redan finns i området och platsens karaktär.

Hembygdsföreningar kontaktas alltid vid arbetet att ta fram nya gatunamn.

Beslut om namn tas av samhällsbyggnadsutskottet.

I kommunen finns det för tillfället 21 manliga och 13 kvinnliga gatunamn

Samtliga gatunamn i kommunenPDF (2018-05-21)

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-24