Gatunamn i kommunen

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator och att registrering av nya adresser.

Cykelväg med trafikskylt gång- och cykelbana

Namnsättning av nya gator

Då nya gator anläggs i kommunen behöver dessa namn. Namnen på vägarna brukar följa ett namntema i ett område. Det kan till exempel vara ett bostadsområde där alla gator har namn efter fåglar eller insekter. Om det anläggs nya gator i sådana områden försöker vi i första hand följa temat vid namnsättningen.

När det inte finns något namntema, tar vi hänsyn till de namn som redan finns i närområdet. Även platsens karaktär kan ge upphov till passande namn.

Kommunen kontaktar alltid hembygdsföreningar i arbetet att ta fram nya gatunamn. På så sätt fångar vi upp historiken för platsen.

Samtliga gatunamn i kommunen (2020-10-21) Pdf, 15.7 kB.

Föreslå namn på våra gator

Har du förslag på namn som skulle kunna passa som gatunamn. Skicka då in ditt förslag till kommunen via formuläret nedan:

Formulär för gatunamnförslag

Skyltning av gatunamn

Kommunen skyltar namnen för de kommunala gatorna. För de enskilda vägarna är det vägföreningarna själva som ansvarar för skyltningen.

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad