Stenungsunds kommunvapen

Omsorg, hjälp

I Stenungsunds kommun erbjuder vi
olika former av stöd och hjälp för dig som behöver det.
Det kan handla om allt från
stöd och hjälp i barn och ungdomars vardag
till olika sorters akuta insatser.

Det kan också handla om frågor om äldreomsorg,
stöd till anhöriga, förebyggande hälsoarbete
och ekonomisk hjälp.

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2015-11-19