Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Servicecenter

 Hit vänder du dig med nedanstående ärenden:

 • Busskort
 • APL-ersättning
 • Elevdatorer - felanmälan och utkvittering
 • Skola24 - Frånvarosystem
 • Vikarieanskaffning/frånvarande lärare
 • ID-kort
 • Skåpsnycklar

Eva Eriksson
Servicesamordnare

 • Interkommunal ersättning
 • Inackorderingstillägg
 • Fakturahantering, ekonomi
 • Elevadministration

Telefon: 0303-73 20 18
Epost: eva.eriksson@stenungsund.se

Jennie Karlsson
Serviceadministratör

 • Fakturahantering, ekonomi
 • IT-administration
 • Serviceadministration

Telefon: 0303-73 25 47
Epost: jennie.karlsson@stenungsund.se

Lena Lilliebjelke
Serviceadministratör

 • Marknadsföring
 • Vikarieadministration
 • Serviceadministration

Telefon: 0303-73 29 06
Epost: lena.lilliebjelke@stenungsund.se

Kajsa Liebig
Serviceadministratör

 • Bokning av lokaler
 • Serviceadministration

Telefon: 0303-73 80 80
Epost: kajsa.liebig@stenungsund.se

Övrig administration

Elevadministratörer

Anna Johansen

Anna Johansen

 • Introduktionsprogrammen
  och Anpassad gymnasieskola
 • Dexterinloggning
 • Studieplaner
 • CSN
 • Betyg
 • KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Telefon: 0303-73 82 06
Epost: anna.johansen@stenungsund.se

Inger Hellqvist

 • BA, EE, EK, HA, LL, INI, INP, NA. TE,
  Påbyggnadsår TE
 • CSN
 • Nationella prov
 • Dexterinloggning
 • Studieplaner
 • Betyg

Telefon: 0303-73 80 47
Epost: inger.hellqvist@stenungsund.se

Eva Eriksson

 • BF, ES, FT, SA

Telefon: 0303-73 20 18
Epost: eva.eriksson@stenungsund.se

Planeringsledare

Peggy Dausch

 • Schemaläggning
 • Lokalfrågor

Telefon: 0303-73 28 36
Epost: peggy.dausch@stenungsund.se

Personaladministratör

Pernilla Mellander

 • Personalfrågor

Telefon: 0303-73 25 43
Epost: pernilla.mellander@stenungsund.se

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad