Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan
Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan utbildning och arbetsliv. Det innebär att du som utbildar dig i Vård- och omsorgscollege får den kompetens som arbetsmarknaden vill ha.

Utbildning

Inom Vård- och omsorgscollege finns utbildningar för ungdomar och vuxna på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. För redan anställda finns kompetensutveckling. Vård- och omsorgsprogrammet är en gymnasieutbildning för en framtid inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Programmet ger dig kompetens att gå direkt från skolan ut i arbetslivet. Du har också möjligheten att studera vidare.

Vid fullföljd yrkesexamen på Vård- och omsorgsprogrammet får du ett diplom som är ett bevis på att du har gått en kvalitetssäkrad utbildning vilket är en fördel då du ska söka jobb.

Arbetsliv

De arbetsgivare som samarbetar inom Vård- och omsorgscollege är kommuner, landsting/regioner och privata vård- och omsorgsföretag. De är med och påverkar utformningen av utbildningarna. Arbetsgivarna vet att de som utbildar sig inom ett Vård- och omsorgscollege har en bra utbildning och den kompetens som behövs.

Certifiering

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska ett antal kvalitetskriterier vara uppfyllda. Certifierare från föreningen besöker blivande Vård- och omsorgscollege inför certifieringen.

Handledning

Vård- och omsorgscollege arbetar för att de handledare som tar emot elever på arbetsplatserna ska ha en godkänd handledarutbildning.

Validering

Inom vuxenutbildningen kan den som har kunskaper men saknar utbildning inom ett område validera kunskaperna och få betyg. Vård- och omsorgscollege har nationella riktlinjer för hur validering ska gå till.

Yrkesintroduktionsanställning

Inom vård och omsorg finns två yrkesintroduktionsavtal som innebär anställning under ett år. Man arbetar 75 procent och 25 procent används till utbildning och introduktion. Det ena avtalet riktar sig till personer som har en färdig utbildning inom vård och omsorg. Efter ett år övergår yrkesintroduktionen till en tillsvidareanställning. Det andra avtalet är till för personer som saknar utbildning. Syftet är att fler ska få upp ögonen för arbete inom vård och omsorg och skaffa sig en utbildning.

Länkar

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad