Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2020-03-02 15.45

Detaljplan för Kvarnhöjden, Mark- och Miljödomstolens dom om avslag har överklagats vidare.

Mark- och miljödomstolens avslag har överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen.
Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. Detaljplanen får i så fall laga kraft.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-03-02