Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Granskning av Detaljplan för Kopper 2:13 m.fl, Bostäder

Detaljplan för Kopper 2:13 är ute på granskning. Granskningshandlingarna finns i Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna finns också på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer.

Granskningstiden varar från och med 2020-09-04 till och med 2020-09-25. Du kan lämna synpunkter på förslaget senast 25 september. Skicka dem till plan@stenungsund.se eller Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund. Du ska ha med namnteckning, namnförtydligande och postadress.

Om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan
du senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Senast uppdaterad