Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Miljömålsberedningen gästade Stenungsund

Under måndagen gjorde regeringens Miljömålsberedning ett studiebesök i Stenungsund för att få en inblick i hur kommunen arbetar med kust och hav. Projektet 8+fjordar fick också möjlighet att presentera sitt arbete och visa upp sitt våtmarksprojekt på Orust.  

Miljömålsberedningens studieresa, som innefattar flera stopp på Västkusten, syftar till att lyfta förutsättningarna för biomarina näringar, turism/rekreation och fiske samtidigt som bevarandet av havets livsmiljöer och hållbart nyttjande säkerställs.

Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att vända den negativa trenden i Sveriges havsmiljö.

Miljömålberedningen

Miljömålberedningen tillsammans med representanter från Stenungsund kommun och projektet 8+fjordar

Senast uppdaterad