Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsunds kommun får utökat antal skyddsbehövande från Ukraina

Migrationsverket har beslutat att ändra fördelningstalet för Stenungsunds kommun gällande anvisade skyddsbehövande personer från Ukraina från 77 stycken till 150 stycken under 2022. Detta efter att kommunstyrelsen har meddelat Länsstyrelsen Västra Götaland att Stenungsunds kommun vill utöka sitt fördelningstal till 150 stycken.

Flyktingmottagande är ett statligt ansvar. Riksdagen kommer inom kort att besluta om en lagändring som i korthet innebär att Migrationsverket, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, ska få anvisa en kommun att ordna boendeplatser för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Idag bor drygt 120 skyddsbehövande personer från Ukraina på anläggningsboendet i Svenshögen. Stenungsunds kommun vill att dessa personer ska kunna få bo kvar och att de barn som har börjat i skolan i Stenungsund ska få stanna kvar i stället för att bli anvisad till en annan kommun.

Idag har Migrationsverket avtal med Svenshögens anläggningsboendet som går ut 30 september. Ambitionen är att kommunen sluter nytt avtal med boendet från och med 1 oktober.

- Vi tycker att det är viktigt att de personer som bor på anläggningsboendet i Svenshögen får stanna kvar och fortsätta att bygga upp sitt nya liv i Stenungsund. Vi har förutsättningarna att ta emot fler personer med skyddsbehov i och med boendet och då känns det rätt och riktigt att göra det, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad