Stenungsunds kommunvapen

Tallåsens äldreboende

Tallåsens äldreboende består av totalt 14 boendeenheter varav nio med inriktning demens, fyra med inriktning omvårdnad och en med inriktning äldrepsykiatri.

Tallåsen är centralt beläget i Stenungsund, cirka 200 meter från Stenungsunds station, och cirka 700 meter från Stenungstorgs köpcentrum (se karta nedan).

Läs om veckans aktiviteter på Tallåsen

Demensboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

 

Björkgården

73 87 53

Ann Brattberg

73 27 11

 

Humlegården

73 87 54 

Liljegården

73 85 41

Linda Marklund

73 87 43

 

Lindgården

73 85 15

Anita Olsson

73 86 24

 

Rosengården

73 80 10

Linda Marklund

73 87 43

 

Sörgården

73 87 57

Maria Walter 

73 00 06

 

Rönngården

73 26 56

Anita Olsson

73 86 24

 

Tallgården

73 87 56

Ann Brattberg

73 27 11

 

Örtagården

73 87 97

Beatrice Gustafsson

73 87 42

 

 

Omvårdnadsboenden

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Ekgården Västra

73 86 64

Beatrice Gustafsson

73 87 42

Ekgården Östra

73 87 52

Beatrice Gustafsson

73 87 42

Lavendelgården

73 87 96

Linda Marklund

73 87 43

 

Äldrepsykiatrisktboende

Boende

Telefon

Enhetschef

Telefon

Kastanjen 1

73 87 51

Maria Walter

73 00 06

Kastanjen 2

73 87 50

Maria Walter

73 00 06

 

Dagverksamhet
TelefonEnhetschefTelefon
Dagverksamhet73 87 61Ann Brattberg73 27 11

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Susanne Albinsson
0303-73 83 80
susanne.albinsson@stenungsund.se

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-10:00

Kommunens växel
0303-73 00 00

Tallåsen

Kringlekärrsvägen 8-12
444 40 Stenungsund

Senast uppdaterad 2018-11-30