Stenungsunds kommunvapen

Försörjningsstöd (socialbidrag)

Stöd och försörjningsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedöma rätten till försörjningsstöd (socialbidrag) och annat bistånd enligt socialtjänstlagen. Enheten ska bistå och vägleda enskilda i samhällssystemet samt hjälpa enskilda att hitta vägar till egen försörjning och hjälpa dem att bli medveten om sina egna resurser.

Målgruppen är alla som vistas i kommunen och som tar kontakt med enheten på grund av försörjningsproblem. Ungdomar mellan 18 och 25 år är en prioriterad grupp. I enhetens arbete ska barnens situation i familjer särskilt beaktas. Grundsyn skall vara att alla har ansvar för sin egen försörjning, att de flesta har förmåga att ta ansvar för sina egna val samt att alla har förmåga till förändring.

Inkomster/tillgångar

Hur stort försörjningsstöd du kan få beror på dina egna inkomster/tillgångar. Vid beräkning av försörjningsstödet avräknas hushållets samtliga inkomster och bidrag. Det är viktigt att du söker de bidrag, som du är berättigad till. Om du normalt har goda inkomster, men en enstaka månad har sämre inkomster, är det inte självklart att du har rätt till försörjningsstöd. Även banktillgodohavande och andra tillgångar minskar försörjningsstödet.

Under den tid du får försörjningsstöd skall du meddela Stöd och försörjningsenheten om alla förändringar i dina inkomster och förhållanden i övrigt. Om du medvetet lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du komma att bli polisanmäld och åtalad för bedrägeri.

Provberäkning av försörjningsstöd

Socialstyrelsen har ett verktyg på sin hemsida där du kan provberäkna om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstödet, du kommer till sidan genom att följa länken nedan.

Till Socialstyrelsens provberäkning för försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekretess (tystnadsplikt)

Du som får försörjningsstöd blir registrerad i socialregistret. Hos socialtjänsten är uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att all personal har tystnadsplikt och att inga uppgifter om dig får lämnas till obehöriga. Du har själv alltid rätt att få läsa din akt och att lämna synpunkter på utredningar som gjorts om dig.

Organisation

Stöd och försörjningsenheten tillhör verksamheten Individ- och familjeomsorg (IFO) inom sektor Socialtjänst. Enheten samarbetar tätt med kommunens Arbetsmarknadsenhet, du kan läsa mer om denna genom att klicka på länken nedan.

Här kan du läsa mer om Arbetsmarknadsenheten

Kontakta oss

Adress och kontaktuppgifter till oss hittar du nederst på sidan under rubriken Kontakt. Vi bokar själva våra besök och nås säkrast under telefontid vardagar 08.30 - 09.30. Vi har en mottagning för nybesök och kontaktuppgifter till denna hittar du under rubriken Mottagning för nybesök längre ner på denna sida, telefontid är vardagar 08.30 - 09.30.

Hur gör jag för att söka försörjningsstöd?

Vanliga frågor om försörjningsstöd

Broschyr om ekonomiskt biståndPDF

Blankett för månadsansökan

Klicka här för att ladda ner och skriva ut blankett för månadsansökan.PDF
OBS denna blankett kan ej användas av dig som inte sedan tidigare är beviljad försörjningsstöd och har en pågående kontakt med socionom på Försörjningsstödsenheten.

Relaterade länkar

Kontakt

Adress

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Reception

0303-73 87 77

Telefontid vardagar

08.30 - 09.30

Mottagning för nybesök


Lotta Arvidsson
0303-73 82 12
lotta.arvidsson@stenungsund.se

Vakant
0303-73 81 47

Telefontid vardagar

08.30-09.30

Enhetschef Stöd och försörjningsenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54
susanne.branalt@stenungsund.se

Arbetsledare

Milijana Cecez
0303-73 27 13
milijana.cecez@stenungsund.se

Övriga handläggare nås via kommunens växel 0303-73 00 00

Senast uppdaterad 2018-06-25