Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Taggtråd mot blå himmel

Våld i nära relation - aldrig okej

Våld i nära relationer är ett stort folkhälso- och samhällsproblem. Media har närmsta tiden uppmärksammat flera fall av våld mot kvinnor med dödlig utgång, mord. Våld och kontroll är aldrig ett tecken på kärlek, aldrig okej. Om du är utsatt, be om hjälp! Om du utsätter någon, sök hjälp! Om du misstänker att någon far illa, våga fråga!

Våld är mer än knytnävar

Våld i nära relationer kan handla om bland annat hot, upprepade kränkningar, tvångssex, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Det är inte bara det synliga våldet som är destruktivt.

– Vi vet att det dessvärre finns många som lever i en destruktiv relation där man antingen skadas fysiskt eller psykiskt och att det bara är några få som väljer att polisanmäla eller söka stöd. Som kommun vill vi berätta att vi finns och att vi kan ge stöd och råd till de som behöver ta sig ur den situation de befinner sig i, berättar Camilla Gunnarsson, samordnare för våld i nära relation inom sektor Socialtjänst.

Kommunen kan hjälpa

Kommunen kan hjälpa till med råd, stöd, behandling, skyddat boende och ekonomiskt bistånd. Det finns hjälp för den som är utsatt för våld men också för den som behöver stöd i att ändra ett aggressivt beteende, eller för den som bevittnar våld i en nära relation.

Kontaktuppgifter och telefonnummer - Våld i nära relation

Pandemin påverkar

– Pandemitiden har varit och är en utmanande tid för oss alla, men kanske än mer för de som lever i en osund relation, säger Carina Johansson Strandberg, Folkhälsosamordnare i Stenungsunds kommun. Risken för våld ökar när familjer vistas mer i hemmet, är mer isolerade och kanske också drabbats ekonomiskt av pandemin.

Våga fråga!

Utsatthet för våld finns överallt i samhället. Misstänker du att någon i din närhet är utsatt? Våga fråga! För personen som utsätts kan det betyda mycket att någon faktiskt ser och kan lyssna. Din fråga kan också bli den avgörande faktorn för att personen ska våga söka hjälp. Behöver du stöd inför din fråga och samtal kan du alltid vända dig till oss inom Socialtjänsten.

Kontakt

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Senast uppdaterad