Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Gatu- och ledningsarbeten på Nyborgsvägen, Västergårdsvägen och Doterödsvägen

Under april månad startar ett större förbättringsarbete gällande gator samt vatten- och avloppsledningar på Nyborgsvägen, Västergårdsvägen och Doterödsvägen. Under perioder kommer dessa arbeten att innebära viss påverkan av trafik och framkomlighet. Arbetena beräknas vara klara under augusti 2021.

Vad är det som ska göras?

Nyborgsvägen:

Renovering av vatten- och avloppsledningar samt nyanläggning av dagvattenledning, upprustning av gata och belysning.

Västergårdsvägen:

Upprustning av gata och belysning,

Doterödsvägen och busshållplats Nyborg:

Åtgärder vid övergångsställe och busshållplats som höjer tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Vilket område handlar det om?

Blåmarkerat område på kartan kommer beröras.

Kartbild som markerar arbetsområde på bland annat Nyborgsvägen

Senast uppdaterad