Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Parkerade bilar på vändplatser skapar problem vid sophämtning

Parkerade bilar på våra vändplatser skapar problem för renhållningsfordon, det blir svårare för dem att komma fram och kunna utföra trafiksäker sophämtning.

För att sophämtning ska kunna ske trafiksäkert behöver renhållningsfordon utrymme att vända runt. Renova AB sköter sophämtningen i vår kommun och meddelar att det på flera platser står många bilar parkerade i våra vändplatser. Det kan innebära att renhållningsfordonen istället behöver backa ut från gatan. Backning leder till försämrad trafiksäkerhet och även dålig arbetsmiljö. Det kan också vara så att soptömning inte kan utföras om framkomligheten är för begränsad.

Parkeringsvakter kommer övervaka vändplatser mer aktivt

Kommunens enhet Teknik håller på att se över och sätta upp vägmärken för vändplats där skyltning saknas. För att komma tillrätta med efterlevnaden av otillåten parkering i vändplatserna kommer parkeringsvakter att övervaka dem lite extra framöver. Tänk redan nu på hur du parkerar din bil för en framkomlig och trafiksäker miljö.

Senast uppdaterad