Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Taxa för upplåtelser av offentlig plats, grävning samt trafikanordningsplaner

Den 4 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta en taxa för upplåtelser av offentlig plats, torghandel samt grävning och tillfälliga trafikanordnings­planer. Den nya taxan och avgifterna gäller från och med 1 april 2021.

Ingen avgift för uteserveringar och torghandel 2021

Under rådande covid-19 pandemi beslutade kommunfullmäktige också att kommunen inte kommer att ta ut någon avgift för uteserveringar och torghandel, inklusive tillfällig försäljning i försäljningsstånd, under 2021. För food trucks tas halva avgiften ut.

Kommunfullmäktige beslutade också att uteserveringar tillåts hålla öppna fram till 31 december 2021.

Upplåtelser av offentlig plats

Kommunen har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för upplåtelser av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Upplåtelser av offentlig plats kan till exempel handla om:

  • olika typer av försäljning,
  • uteservering,
  • evenemang
  • eller ett byggupplag.

Det krävs även tillstånd från Polisen för att använda offentlig plats.

Kommunen har tidigare haft en taxa för torghandel men inte haft någon taxa för övriga upplåtelser av offentlig plats. För att kunna finansiera vår handläggning av dessa tillstånd införs en ny del i taxan som handlar om upplåtelser av offentlig mark.

Tillstånd att gräva i kommunens mark

För att få tillstånd att gräva i kommunens mark krävs en godkänd öppningsanmälan. Grävning kan till exempel ske för att lägga ned nya ledningar eller underhålla befintliga ledningar.

Vid grävning i trafikmiljö behöver den som ska utföra arbetet upprätta en tillfällig trafikanordningsplan som ska granskas och godkännas av kommunen. Enligt den antagna taxan kommer en handläggningsavgift tas ut för handläggning av ansökningar berörande grävningstillstånd (öppningsanmälan) och granskande av trafikanordningsplaner. Även denna del har tillkommit i taxan.

Om entreprenören inte återställer marken efter avslutat arbete har kommunen nu möjlighet att genom taxan ålägga den sökande att betala för återställandet av marken. Kommunen har även möjlighet att ta ut påföljdsavgifter om den sökande inte följer framtagna villkor, till exempel om trafikanordningsplanen inte följs eller om träd skadas i samband med arbetet.

Senast uppdaterad