Sommaröppen förskola 2021

Under perioden 12 juli – 6 augusti (vecka 28, 29, 30 och 31) kommer sommaröppen förskola vara på Brudhammar förskola. En plats för ditt/ert barn kommer att finnas för er som behöver barnomsorg under dessa veckor. Vi kan inte garantera att det kommer att finnas ordinarie personal som arbetar på den sommaröppna förskolan, men vi skall göra vårt bästa för att ditt/ert barn skall trivas.

För att kunna säkerställa behovet av barnomsorg under veckorna 28–31 ska vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg genom att lämna arbetsgivarintyg
till förskolan, på samma blankett lämnas barnets omsorgsbehov för perioden.

Sista dag att lämna in anmälan på förskolan är den 27 april.

Arbetssökande/studerande

Om du är arbetssökande/studerande och tror att du kommer att få arbete under semesterperioden, fyll i uppgifterna och lämna en förklaring.
Komplettera så snart du kan med ett arbetsgivarintyg.

Allmän förskola

Allmän förskola omfattar 3–5 åringar och följer grundskolans läsårstider. Har du/ni en allmän förskoleplats kan vi ej bereda er plats i den sommaröppna verksamheten.

Vid frågor kontakta

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad