Kännestorp 2:25 med flera

I Kännestorp finns planer på att bygga cirka 70 bostäder i närheten av Spekerödskolan. Det är ännu inte klart i vilken upplåtelseform bostäderna kommer att bli.

Just nu pågår det ett arbete med detaljplan.

Om detaljplanen för Kännestorp 2:25 med flera

Senast uppdaterad