Utsnitt ur detaljplan

Skola - utbyggnad av Jörlandaskolan

Vi har tagit fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning och antalet elever förväntas öka i framtiden. Detaljplanen har fått laga kraft 10 december 2021.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har fått laga kraft. Projektering pågår.

Handläggare

Mark-och exploateringsingenjörer: Pernilla Larsson och Therese Brattfors

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Planerad byggstart 2023

Diarienummer

2018/602

Planens formella namn

Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Senast uppdaterad