Tillståndsansökan vattenuttag i Ucklums vattentäkt

Stenungsunds kommun ansöker om tillstånd om vattenuttag i Ucklums vattentäkt.

Vad händer just nu?

Stenungsunds kommun har för avsikt att hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansöka om lagligförklaring av och tillstånd till vattenuttag i den kommunala vattentäkten belägen inom den kommunala fastigheten Grössbyn 13:1 i Ucklum.

Samrådstiden varade mellan 8 december 2021 till 7 januari 2022. Arbete pågår nu med sammanställning av inkomna yttranden och framtagande av samrådsredogörelse

Aktuell tidplan

  • Samråd 8 december 2021 – 7 januari 2022
  • Länsstyrelsens beslut om Betydande miljöpåverkan under vecka 9, 28 februari - 6 mars 2022
  • Ansökan till Mark och miljödomstolen vecka 14, 4 april - 10 april 2022
  • Beslut i Mark och miljödomstolen mars 2023

Diarienunmmer

2021/127

Senast uppdaterad