Information om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

Från och med 2011-09-01 har Stenungsunds kommun avtal med Tillståndsenheten i Göteborg om handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581). Alla ärenden i dessa frågor hanteras av Tillståndsenheten i Göteborg.

Kommunens uppgift är att säkerställa att restaurangverksamhet och övrig verksamhet där försäljning av alkohol och tobak äger rum bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser. Målet är att skydda folkhälsan och för branschens aktörer är detta arbete en förutsättning för konkurrens på sunda och lika villkor.

Tillståndsenheten i Göteborg arbetar utifrån Stenungsunds kommuns beslutade riktlinjer på alkohol- och tobaksområdet. Tillståndsenheten utreder och lämnar förslag till beslut som de därefter överlämnar till kommunstyrelsen i Stenungsund. Det är kommunstyrelsen i Stenungsund som fattar beslut som avser alkohol- och tobaksärenden i Stenungsunds kommun.

Samarbetet med Tillståndsenheten i Göteborg innebär konkret bland annat:

  • Alla kontakter gällande serveringstillstånd, anmälan av försäljning av folköl och tobak m . m. sker med Tillståndsenheten i Göteborg
  • Blanketter tillhandahålles av Tillståndsenheten (finns på webb)
  • Fakturering av tillsynstaxor, prövningsavgifter m m görs av Tillståndsenheten i Göteborg
  • Erbjudanden om kontinuerliga utbildningar i ansvarsfull alkoholservering till de som har serveringstillstånd
  • Krögarmöten
  • Organisationen för yttre, inre och förebyggande tillsyn är förstärkt
  • Taxor och avgifter följer de som gäller i Göteborgs stad
  • Gäller alla typer av tillstånd; tillsvidare/tillfälliga, allmänhet/slutna sällskap, utökad serveringstid, folköl, tobak, catering med mera

Tillståndsenhetens hemsida Länk till annan webbplats.

Folkölsförsäljning

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl eller tänker påbörja sådan försäljning, är skyldig att anmäla verksamheten till Stenungsunds kommun (anmäls till Tillståndsenheten i Göteborg). Det ankommer på ägaren att upprätta ett egentillsynsprogram som ska innehålla information till anställda om egna regler och rutiner vid ölförsäljning och alkohollagens bestämmelser.

Tobaksförsäljning

Den som säljer tobak är skyldig att anmäla detta till kommunen (anmäls till Tillståndsenheten i Göteborg). För att få sälja tobak måste man upprätta ett egentillsynsprogram där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen, hur man skall undvika att sälja tobak till personer under 18 år och hur personalen informerats om tobakslagens regler.

Kommunens ansvar

Kommunen utövar tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare (Tillståndsenheten i Göteborg) kontrollerar att försäljningsstället uppfyller alkohol- och tobakslagens krav samt att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Näringsidkare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus, ska anmäla försäljningen till kommunen. Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas. Anmälan ska göras dels av dig som har sålt produkterna innan och även av dig som har tillstånd att sälja tobaksvaror.

Syftet med egenkontroll är att det ska finnas bra rutiner vid försäljning av produkterna. Den nya lagen innebär att det kommer att vara 18-årsgräns vid köp och det ska finnas information om åldersgränsen på försäljningsstället.

Anledningen till lagen är att stärka skyddet för barn och unga för produkter som kan vara beroendeframkallande. E-cigaretter som idag är lagreglerat omfattas inte av den nya lagen.

Ladda ner anmälningsblankett: Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Word, 41 kB.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens sida: Läs mer om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tillståndsenheten

Social resursförvaltning
Box 5282
402 25 Göteborg
031-367 90 91
Mejla Tillståndsenheten
Tillståndsenhetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Richard Schober
031-367 93 45

Besöksadress

Ullevi Skånegatan
Ingång via Ullevi Lounge

Senast uppdaterad