Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Grovavfall utanför ett hus

Grovsopor

Grovsopor kan du lämna på återvinningscentralen, Kläpp. Om du har frågor vad du får lämna - kontakta personalen på plats: 031-61 84 84

Fastighetsnära hämtning är inställd från och med årsskiftet

Tidigare fastighetsnära hämtning är inställd från årsskiftet och tills vidare då vi just nu utreder en ny modell för hämtning av hushållens grovsopor under 2021. Det är en lösning som säkerställer en bättre sortering och att fler material kan återanvändas, återvinnas eller tas om hand på rätt sätt. Så tills vidare sker ingen fastighetsnära insamling av grovsopor.

Mer information kommer under våren att kommuniceras via brev och på stenungsund.se/avfall

Vi kommer också att informera löpande via annonser i ST tidningen och på stenungsund.se

Bokade hämtningar under hösten 2020 kommer genomföras enligt plan.

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad