Stenungsunds kommunvapen

Cisterner både ovan och under mark innehållande brandfarliga vätskor eller spillolja

Du som har en cistern ansvarar själv för att det finns tillräckliga skyddsåtgärder. Du är också skyldig att känna till vilka regler som gäller.

Kontroll för cisterner

Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontroll av cisterner sker enligt gällande regelverk. Sedan 1 juli 2018 är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är tillsynsmyndighet för cisterner.

MSBs information om cisternerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag godkända av SWEDAC som får kontrollera och godkänna cisterner. Ring 033-17 77 00 eller titta på deras webbplats för att ta reda på vilka företag som kan utföra godkända kontroller.

Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyinstallation av cistern

Du måste anmäla till Miljö Hälsoskydd när du installerar en cistern om:

 • Cisternen är ovan eller under mark och rymmer mer än 1m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner
 • Du hanterar mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Den som avser att installera en cistern enligt ovan ska senast fyra veckor innan installation påbörjas eller hanteringen inleds, skriftligen informera Miljö och Hälsoskydd om detta.

Anmälan om nyinstallation av cisternPDF

Att ta en cistern ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du tömma och rengöra den. Tömning och rengöring ska utföras av personal som har den kunskap som behövs för att detta ska kunna ske säkert, helst av ett ackrediterat företag som är godkänt av Swedaclänk till annan webbplats. Cisternen ska sedan skrotas.

Avfallet som uppkommer vid tömning och rengöring räknas som farligt avfall.

Du måste också göra åtgärder som gör att cisternen inte kan fyllas på nytt. Om detta inte är gjort räknas det som att cisternen är i bruk.

Du måste anmäla att du har tagit cisterner ur bruk till verksamheten för miljö och hälsoskydd.

Anmälan om att cistern och rörledningar varaktigt tas ur brukPDF

Uppställning av cisterner

För att undvika att kemikalier når mark och vattendrag runt omkring bör du vidta följande åtgärder:

 • cisternen bör vara uppställd på tät yta
 • dropplåt/spillplåtar ska finnas där spill kan förekomma
 • påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning
 • godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd ska finnas
 • det ska finnas möjlighet till nivåkontroll.

Inom vattenskyddsområde och i strandnära lägen gäller:

 • det ska finnas invallning av cisterner, som ska förses med tak
 • läckagelarm (vid särskilt känslig mark eller farliga kemikalier) ska finnas
 • slangbrottsventil (vid tankplatser) ska finnas.

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgifter tas ut för följande överträdelser:

 • ej skriftligen informerat om installation av cistern: 1 000 kronor
 • ej utfört installationskontroll: 3 000 kronor
 • ej utfört återkommande kontroll inom angivna tidsintervall: 2 000 kronor.

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag - fredag: 10-12

På måndagar klockan 16-18 har vi öppet vår telefon men det är inte säkert att personen du söker finns på plats.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Camilla Olsson
0303-73 02 30
camilla.olsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-11-14