Riktlinjer för företag om kommunalt vatten och avlopp

Som företagare ansvarar du för avloppsvattnet från ditt företag.

Avloppsvatten från industrier

Varje företag ansvarar för att avloppsvattnet inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vattenmiljön där det renade avloppsvattnet släpps ut. 

Reningsverken måste inte ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Många industrier får rena sitt vatten själva, vilket är enklare - företaget vet ju vilka ämnen som finns i vattnet.

Svenskt Vatten har bra information till företagare om vilka krav som ställs:

Svenskt Vattens information till företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prio-guiden

I Prio-guiden kan du söka på ämnen och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper. Du kan få hjälp med vilka kemikalier som är lämpliga.

Prio-guiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler och anslutning i Stenungsunds kommun

Vill du ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp eller veta mer om vilka regler som gäller i Stenungsunds kommun, läs under Anslutningar, regler och avgifter.

Senast uppdaterad