Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Kommunalt vatten och avlopp

Dygnet runt arbetar vi för att ge dig tillgång till dricksvatten och för att ta hand om vatten som du har använt - från disk, bad och toalett.

Vi ansvarar för att du får ett rent dricksvatten och att ditt vatten renas när du har använt det. Vi har också hand om anslutningar, ledningsnät och utvecklar kommunens vatten- och avloppsanläggningar. 

Vår vattenförsörjning är just nu ansträngd

För Stenungsunds kommun innebär varmt och torrt väder, i kombination med ökad förbrukning när fler tillbringar sommaren på hemmaplan, att vi får låga nivåer i vattentäkten.

Hjälp oss undvika bevattningsförbud genom att vara försiktig med vattenanvändningen.

Spara vattnet

Enskilt vatten och avlopp

Om du inte är ansluten till kommunens nät för vatten och avlopp ansvarar du själv för ditt vatten. Du har då så kallat enskilt vatten och avlopp.

Enskilt vatten och avlopp

Senast uppdaterad