Stenungsunds kommunvapen
Vattenglas hålls upp framför hav

Kommunalt vatten och avlopp

Dygnet runt arbetar vi för att ge dig tillgång till dricksvatten och för att ta hand om vatten som du har använt - från disk, bad och toalett.

2020-03-24: Falska telefonsamtal i grannkommuner, om avläsning av vattenmätare

Vi har fått information från våra grannkommuner att någon ringer runt bland vatten- och avloppsabonnenter och uppger sig vara från kommunens VA-enhet. Personen kan även uppge att den vill byta din vattenmätare.

Stenungsund har inte kännedom om att något sådant samtal har skett i vår kommun men vill ändå uppmärksamma er om detta. 

Vår VA-enhet kontaktar mycket sällan vatten- och avloppsabonnenter via telefon, kontakt sker oftast via brev.

Har du blivit uppringd av någon som vill läsa av eller byta din vattenmätare kan du kontakta oss, så kan vi bekräfta om det stämmer.

Vi ansvarar för att du får ett rent dricksvatten och att ditt vatten renas när du har använt det. Vi har också hand om anslutningar, ledningsnät och utvecklar kommunens vatten- och avloppsanläggningar. 

Se menyn för att läsa mer om vår verksamhet.

Om du inte är ansluten till kommunens nät för vatten och avlopp ansvarar du själv för ditt vatten. Du har då så kallat enskilt vatten och avlopp.

Enskilt vatten och avlopp

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-03-24