Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Välfärdsutskottet

Välfärdsutskottet är ett av kommunstyrelsens två utskott. Utskotten bistår kommunstyrelsen i sitt arbete bland annat genom att bereda ärenden och följa upp sektorernas verksamhet.

Välfärdsutskottet bereder ärenden från sektor socialtjänst och sektor utbildning. Utskottet ska följa upp de båda sektorernas verksamheter vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Inom välfärdsutskottets ansvarsområde faller bland annat följande:

 • Förskolan
 • Grundskolan
 • Gymnasieskolan
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Bibliotek
 • Kultur och kulturskola
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Äldreomsorg
 • Funktionshinderomsorg
 • Migrationsfrågor
 • Idrott och föreningsliv.

Välfärdsutskottet har inte hand om någon myndighetsutövning. Det har istället Sociala myndighetsnämnden.

Ledamöter och ersättare

Välfärdsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare utsedda av kommunstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Välfärdsutskottets ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-06-01