Stiftelser och fonder som förvaltas av Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun förvaltar en minnesfond, det vill säga medel som har skänkts till ett särskilt ändamål.

Om du bor i kommunen och uppfyller de kriterier som anges i stiftelsens stadgar eller urkunder kan du söka bidrag.

Stiftelsen Syskonen Parkers minnesfond

Minnesfonden ska enligt testamentet ”användas till årligt understöd till behövande eller sjuka äldre personer inom kommunen vilka ej åtnjuta kommunalt understöd”.

Sök pengar ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond

Nu finns möjlighet för handikappföreningar att ansöka om medel ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond då stiftelsens stadgar ändrats.

För att uppfylla kriterierna ska handikappföreningen:

  • ha sitt säte i Stenungsunds kommun, eller
  • finnas en aktiv lokal avdelning i Stenungsunds kommun (om handikappföreningen tillhör en riksorganisation).

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är 30 november 2021. Ansökan avser utdelningsbara medel från 2020 års utdelning om 20 procent vilket motsvarar 8 113 kronor. De ansökningar som kommer in i tid och uppfyller kriterierna enligt ovan får dela på 8 113 kronor i lika delar.

Använd ansökningsblanketten och bifoga senaste bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Blankett för ansökan Pdf, 154.1 kB.

Ändringar i stiftelsens stadgar

Tidigare har medlen delats ut till två handikappföreningar om 20 procent vardera. Dessa två handikappföreningar har varit fastslagna i stadgarna. Den ena handikappföreningen har upphört att verka lokalt och då har inte dessa medel kunnat delas ut.

Med anledning av detta har ändringar gjorts i stiftelsens stadgar till att innefatta även övriga handikappföreningar som inte redan tilldelats medel enligt stiftelsens stadgar.

Kontakt

0303-73 00 00
ekonomi@stenungsund.se

Ansökan om bidrag skickas till:

Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad