Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Uppföljning och prognos

Här finner du information kring de ekonomiska uppföljningarna i Stenungsunds kommun.

Uppföljning och prognos av kommunens verksamhet görs fem gånger om året, i mars, maj, augusti, oktober samt december. Fördjupade uppföljningar sker i april, augusti samt vid helårsbokslutet i december.

Senast uppdaterad 2020-06-02