Stenungsunds kommunvapen

Uppföljning och prognos

Här finner du information kring de ekonomiska uppföljningarna

Uppföljning och prognos av kommunens verksamhet görs fem gånger om året, i mars, maj, augusti, oktober samt december. Fördjupade uppföljningar sker i april, augusti samt vid helårsbokslutet i december.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-06-20