Stenungsunds kommunvapen

Avgifter

Kommunen tar ut avgifter för till exempel bygglov, förhandsbesked, anmälningar och nybyggnadskartor. En planavgift kan också tas ut.

Bygglov, anmälningar och förhandsbesked

Vi tar ut avgifter för alla typer av beslut. Det kan vara positiva och negativa beslut eller ärenden som avskrivs eller återtas. Avgiften beräknas på årets prisbasbelopp. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.

Exempel på vad bygglov kan kosta

Exemplen visar priser för handläggning inom detaljplanerat område och utan planavvikelser. Avgifter för till exempel nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och påkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan tillkomma.

 • bygga enbostadshus på 180 m² bruttoarea - cirka 19 000 kronor
 • bygga till ett uterum på 20 m² bruttoarea - cirka 6 000 kronor
 • bygga garage/carport på 40 m² bruttoarea - cirka 3 000 kronor
 • bygga plank vid en- och tvåbostadshus - cirka 4 500 kronor
 • bygga Attefallshus - cirka 1 500 kronor
 • anmäla installation av braskamin - cirka 1 200 kronor

Planavgift

Om din fastighet ligger inom någon av dessa sex detaljplaner kan du behöva betala en planavgift:

 • 129 Valeberget
 • 146 Jörlanda-Berg
 • 157 Näs
 • 168 Stenungsön
 • 221 Sävelycke
 • 274 Småindustri-Munkeröd

Planavgift tas ut för ny- och tillbyggnader. Bygger du en ny komplementbyggnad tas planavgift ut om den är större än 50 kvadratmeter bruttoarea.

Exempel på vad planavgiften kan bli

 • bygga enbostadshus - 54 600 kronor
 • tillbyggnad av enbostadshus större än 50 m² - 27 300 kronor

Taxa för bygglov

Plan- och bygglovstaxaPDF

Byggsanktionsavgift

Om du har byggt olovligt måste du betala en byggsanktionsavgift. Avgiften beror på vad du har gjort för fel.

Olovligt byggandeSenast uppdaterad 2019-01-04