Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Anmäla störningar - miljö och hälsoskydd

Fyll i formuläret nedan för att anmäla störningar inom områdena miljö och hälsoskydd.

Om anmälan

 • Uppgifterna i anmälan blir en allmän handling och är offentlig, även personuppgifter.
 • För att kunna handlägga anmälan måste formuläret vara så komplett ifyllt som möjligt.
 • Bifoga gärna foton.
 • Bifoga gärna karta med platsen markerad.
 • Om du tidigare har haft skriftlig kontakt i ärendet - bifoga gärna kopior.

Vad händer när jag har lämnat in anmälan?

  • En kopia av anmälan lämnas normalt till den som har blivit anmäld.
  • Handläggaren kommer att informera dig i ärendet när information finns eller när en bedömning i ärendet har gjorts.
  • Kontakta bara handläggaren om du har information som är nödvändig att snabbt informera om.

  Anonyma klagomål

  Vill du vara anonym - fyll inte i dina personuppgifter i formuläret. Du kan inte fylla i personuppgifter för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan vi inte ge dig någon återkoppling. Det är ofta svårare att handlägga ärenden som anmäls anonymt.

  Ärenden om hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd eller tobak

  Du kan anmäla en störning som du upplever orsakar ohälsa. För att vi ska kunna kräva åtgärder ska det enligt lagen vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

  Störningen ska vara pågående, annars handlägger vi den inte.

  Den som orsakar störningen är ansvarig (fastighetsägare eller verksamhetsutövare). Den har också rätt att få rätta till felet innan kommunen ställer krav på åtgärder. Kontakta därför den som orsakar störningen i första hand. Om den inte gör några åtgärder är du välkommen att fylla i formuläret.

  Handläggning av dessa ärenden sker enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och tobakslagen.

  Ärenden om strandskydd

  Om någon har gjort en åtgärd utan strandskyddsdispens prövar kommunen om en rättelse måste göras eller om det går att få dispens i efterhand.

  Du använder ett eget formulär för ärenden som rör strandskydd.

  Anmäla störning - strandskydd

  Följande problem handläggs inte av kommunen:

  • Vanvårdade djur – kontakta länsstyrelsen, telefon 010-224 50 50.
  • Lösspringande katter och hundar – kontakta polisen, telefon 114 14.
  • Klagomål på vilda djur – den lokala jaktvårdskretsen.
  • Arbetsmiljöfrågor – handläggs av Arbetsmiljöverket.
  • Viltolyckor – kontakta polisen, telefon 114 14, markera olycksplatsen.


  Formulär för anmälan

  Uppgifter om dig som klagar
  Fyll inte i om du vill vara anonym
  Uppgifter om dig som klagar  Vad gäller din anmälan?
  Vad gäller din anmälan?  Uppgifter om den som orsakar störningen
  Fyll i de uppgifter du vet
  Kontaktuppgifter till eventuell annan kontaktperson
  Till exempel förvaltare
  Var upplevs störningen?
  Var upplevs störningen?

  När sker störningen?
  När sker störningen?

  Beskriv störningen med egna ord (beskriv platsen för störningen och bifoga gärna karta, skiss och/eller foto). Möjlighet att bifoga filer finns längst ner i formuläret.
  (ange i så fall även när och vad som kom fram)
  Kontakt

  Telefontider Miljö Hälsoskydd

  måndag - fredag: 10-12

  På måndagar klockan 16-18 har vi öppet vår telefon men det är inte säkert att personen du söker finns på plats.

  Verksamhet Bygg Miljö

  444 82 Stenungsund
  0303-73 00 00
  miljo@stenungsund.se

  Senast uppdaterad 2018-06-26