Anmäla störningar - miljö och hälsoskydd

Upplever du störningar inom området miljö- och hälsoskydd vänder du dig i första hand till den som orsakar störningen, till exempel en fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Upplever du att störningen forsätter kan du anmäla den till kommunen.

Ärenden om hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd eller tobak

Du kan anmäla en störning som du upplever orsakar ohälsa. För att vi ska kunna kräva åtgärder ska det enligt lagen vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Störningen ska vara pågående, för att vi ska påbörja handläggningen.

Handläggning av dessa ärenden sker enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och tobakslagen.

Kontakta i första hand den som orsakar störningen

Den som orsakar störningen är ansvarig (fastighetsägare eller verksamhetsutövare). Den har också rätt att få rätta till felet innan kommunen ställer krav på åtgärder. Kontakta därför den som orsakar störningen i första hand. Om den inte gör några åtgärder är du välkommen att kontakta verksamhet Bygg Miljö.

Anmäl störning Pdf, 210.8 kB.

Följande problem handläggs inte av kommunen

  • Vanvårdade djur – kontakta länsstyrelsen, telefon 010-224 50 50.
  • Lösspringande katter och hundar – kontakta polisen, telefon 114 14.
  • Klagomål på vilda djur – den lokala jaktvårdskretsen.
  • Arbetsmiljöfrågor – handläggs av Arbetsmiljöverket.
  • Viltolyckor – kontakta polisen, telefon 114 14, markera olycksplatsen.

Om anmälan

Du anmäler genom att skicka ett mejl till verksamhet Bygg Miljö. Var så detaljerad som möjligt i din anmälan. Bifoga gärna foton i ditt mejl och om aktuellt en karta med platsen markerad.

Tänk på att uppgifterna i anmälan blir en allmän handling och är offentlig, även personuppgifter.

Om du tidigare har haft skriftlig kontakt i ärendet - bifoga gärna kopior.

Vad händer när jag har lämnat in anmälan?

  • En kopia av anmälan lämnas normalt till den som har blivit anmäld.
  • Handläggaren kommer att informera dig i ärendet när information finns eller när en bedömning i ärendet har gjorts.
  • Kontakta bara handläggaren om du har information som är nödvändig att snabbt informera om.

Anonyma klagomål

Vill du vara anonym behöver du posta din anmälan till oss. Du kan inte ange kontaktuppgifter och samtidigt begära att vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan vi inte ge dig någon återkoppling. Det är ofta svårare att handlägga ärenden som anmäls anonymt.

Ärenden om strandskydd

Om någon har gjort en åtgärd utan strandskyddsdispens prövar kommunen om en rättelse måste göras eller om det går att få dispens i efterhand.

Du använder ett eget formulär för ärenden som rör strandskydd.

Anmäla störning - strandskydd

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Fredrik Johansson
0303-73 83 81
fredrik.johansson2@stenungsund.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Cecilia Andresen
0303-73 29 55 
cecilia.andresen@stenungsund.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Lina Johansson
0303-73 02 30
lina.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad