Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Barn med hörselkåpa

Buller

Buller är oönskade ljud som kan upplevas som störande och påverka din hälsa. Det kan komma till exempel från trafik, industri, byggen, grannar, ventilationer med mer.

Vad gör jag om jag upplever en hög bullernivå?

Kontakta den som orsakar bullret, för att försöka komma fram till en lösning. Om du bor i en hyreslägenhet är det i första hand grannen som stör som du bör kontakta. I andra hand fastighetsägaren. Om bullret kommer utifrån, exempelvis från en byggarbetsplats, finns möjligheter för kommunen att hjälpa till. Trafikbuller från större vägar och järnvägar som sköts av Trafikverket, handläggs av Trafikverket. Om du och den bullrande inte kommer fram till en lösning kan du kontakta kommunen och göra en anmälan.

Anmäla störningar

Trafikverkets hemsida om trafikbuller Länk till annan webbplats.

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

Vid en anmälan gör kommunen en utredning. Den som orsakar bullret får möjlighet att yttra sig. Kommunen kan kräva att den som orsakar bullret gör mätningar. Det finns olika riktvärden för buller att använda i bedömningen. Om utredningen visar på störande buller kan kommunen kräva att den som orsakar bullret vidtar åtgärder.

Bullerutredningar

I kommunens Kartportal kan du se ljudnivåer från bullerutredningar:

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Martin Ladfors
0303-73 82 10
martin.ladfors@stenungsund.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Cecilia Andresen
0303-73 29 55 
cecilia.andresen@stenungsund.se

Senast uppdaterad