Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Köldmedier för företag

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Det är viktigt att hantera köldmedier säkert, då köldmedier bidrar till växthuseffekten. 

Kontroller

Kontroller behövs för att se om köldmedieaggregatet är i bra skick och inte läcker.

Om ditt företag har kyl- och eller värmepumpsanordning byggd på den plats där den används (så kallad öppen krets), ska du varje år skicka in en kontrollrapport till Miljö Hälsoskydd. Anläggningar med sammanlagt mer än 14 ton CO2e

Skicka in rapporter för ett kalenderår i taget, senast 31 mars varje år. Ett godkänt (certifierat) kontrollorgan måste göra kontrollerna. Det är även de som skriver kontrollrapporterna.

Hur ofta köldmedieanläggningarna ska kontrolleras beror på hur mycket köldmedia de sammanlagt innehåller. Aggregat med slutna kretsar räknas inte med, till exempel  fabrikstillverkade kylskåp och frysar.

* Aggregat på minst 5 ton CO2e ska läckagekontrolleras var 12:e månad.
* Aggregat på minst 50 ton CO2e ska läckagekontrolleras var 6:e månad.
* Aggregat på 500 ton CO2e ska läckagekontrolleras var 3:e månad.
* Aggregat på minst 500 ton CO2e ska utrustas med ett fast läckagevarningssystem, och när ett sådant finns kan kontrolltiden dubbleras.

Undantag:
* Aggregat med mer än 3 kg men mindre än 5 ton CO2e behöver inte rapportera.
* Aggregat med mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2e ska rapportera.

Installation av ny utrustning med köldmedia

Du ska kontakta verksamheten för miljö och hälsoskydd innan du installerar ett aggregat med 5 ton CO2e eller mer. Installationsföretagen har en blankett om nyanmälan av köldmedieaggregat som ska fyllas i och skickas in till kommunen.

Undvik miljösanktionsavgift

Om du är skyldig att rapportera, men ändå inte gör det, måste tekniska myndighetsnämnden ta ut en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

  • Om du inte gör en anmälan om köldmedier innan du börjar använda en anläggning är avgiften 5 000 kronor.
  • Om du inte gör återkommande läckagekontroll är avgiften 5 000 kr.
  • Om du kommer in med kontrollrapporten för sent, det vill säga efter 31 mars, är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Utöver avgiften måste du även betala för kommunens handläggning av ärendet.

Text

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna Zeffer
0303-73 81 63
anna.zeffer@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-04