Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder, handel och kontor vid CW- Borgs väg

Ett program för CW Borgs väg/Snippenområdet upprättades under 2011. Syftet var att utreda förutsättningar och förslag till utbyggnad av Snippenområdet samt ett äldreboende på CW Borgs väg. Programmet ska vara ett underlag till kommande detaljplaner inom området.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under 2011 att ge Samhällsbyggnad Plan i uppdrag att påbörja planarbetet för detaljplan för äldreboende, Stenung 3:112. Men år 2013 beslutade kommunfullmäktige att  nybyggnation av äldreboendet istället ska lokaliseras till Hällebäck/Hasselhöjden.

Sedan har kommunen gjort en markanvisning. Kommunfullmäktige beslutade att markanvisa området till Riksbyggen i slutet av år 2016.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i mars 2017, att kommunen ska börja arbeta med detaljplan för Stenung 3:112 med flera, på CW-Borgs väg.

Hur långt har planen kommit?

Just nu pågår arbetet med att ta fram planhandlingar till samrådet. Efter att samrådshandlingar är klara och godkända av Kommunstyrelsen beräknas detaljplanen vara ute på samråd. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

foto planområde

Handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-05-27