Stenungsunds kommunvapen

Vision 2035 med avgörande inriktningar

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Stenungsunds kommun:

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum".  

Till Visionen 2035 finns två avgörande inriktningar:

 • Attraktivt och välkomnande 
 • Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling


Attraktivt och välkomnande

 • Trygg miljö
 • Utbildar världsmedborgare
 • Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
 • Goda kommunikationer
 • Levande företagsklimat
 • Alltid bästa möjliga möte

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet

Läs hela Vision 2035PDF


Kontakt - kommunfullmäktiges presidium

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Kommunfullmäktiges ordförande

Jan Glimstedt (L)
Tfn: 0303-849 30
jan.glimstedt@stenungsund.se

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Carola Granell (S)
Tfn: 0705-37 57 27
carola.granell@stenungsund.se

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Christina Engström (oberoende)
Tfn: 0303-529 13
christina.engstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12