Stenungsunds kommunvapen

Folkhälsorådet

Organisation

Ledamöter från Stenungsunds kommun

Agneta Pettersson Bell (ST)
Lena Hedlund (KD)
Jan Alexandersson (V)

Ledamöter från HSN Västra

Jonathan Bessou (M)
Ulrika Martinsson (S)

Tjänstemän från Stenungsunds kommun

Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef Stödfunktioner
Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare

Protokoll

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-19