Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Folkhälsorådet

Organisation

Ledamöter från Stenungsunds kommun

Agneta Pettersson Bell (ST)
Jan Alexandersson (V)

Ledamöter från HSN Västra

Jonathan Bessou (M)
Ulrika Martinsson (S)

Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun

Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef Stödfunktioner
Carina Johansson Strandberg, folkhälsoplanerare

Protokoll

Senast uppdaterad 2020-07-06