Stenungsunds kommunvapen

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet  är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan företrädare för pensionärer i Stenungsund och kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar. Kommunala pensionärsrådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av kommunens verksamheter som berör de de äldres förhållande i samhället.
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt underställt Kommunstyrelsen.

Ordinarie  2015-2018
Lena Hedlund (KD) KS
Bo Pettersson (S) KS
Jan Ramberg (L) Beredningen
Vuxna och äldre

Ersättare 2015-2018
Kent Sylvan (ersättare) KS
Roger Andersson (S) KS
Dick Pettersson (L) Beredningen
Miljö- och fysisk planering

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Ordförande

Lena Hedlund (KD)
0768-95 50 80
lena.hedlund@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12