Överföringsledning mellan Kungälv och Stenungsund

Vi bygger en överföringsledning för dricksvatten mellan Kungälv och Stenungsund. Det gör vi för att säkra upp vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust vattenförsörjningssystem. Om allt går enligt plan kommer Stenungsunds södra kommundelar få vatten från Göta älv innan årsskiftet 2023/2024.

Aktuellt just nu

2022-03-18

Arbeten gällande arkeologisk undersökning kommer att genomföras längs sträckningen mellan den 1 och 8 april.

Projektinformation

Projektering/utredning:

Oktober 2017 – vintern 2022

Status:

Projektering pågår.

Byggstart:

Efter årssikftet 2022/2023

Projektör:

Sweco

Entreprenör:

Ej klart

Projektledare Stenungsund:

Projektledare Birgitta Kärrlind
Biträdande projektledare Stefan Pirhonen

Idag har vi vår råvattentäkt i sjön Hällungen och får vår vattenförsörjning tillgodosedd genom ett avtal med Vattenfall. För Hällungen finns en vattendom där Stenungsunds kommuns del av det totala uttaget börjar närma sig "taket" och kommunen får därmed en begränsad kapacitet för sin efterfrågan på vattenproduktion. 

Stenungsunds kommun växer dessutom och kommer fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vattennät med högre kapacitet än idag. Överföringsledningen byggs därför för att säkra upp vattenförsörjningen för fler.

När kommunernas vattenledningssystem byggs ihop ökar redundansen i hela systemet, vattenförsörjningen över kommungränserna kan tryggas då eventuella driftstörningar uppstår. Vi får ett mer robust system.

Stenungsund har tillsammans med Tjörn och Kungälv skrivit under en principöverenskommelse om försäljning respektive köp av vatten som levereras av Kungälv från det nya vattenverket vid Göta älv.

Projektet innebär att vi kommer att bygga en så kallad överföringsledning mellan Kungälv och Stenungsund. Den delen av ledningen som byggs inom Stenungsunds kommun kommer att bli cirka 2,5 kilometer lång och gå från kommungränsen mot Kungälv till Jörlanda tätort där den ansluter till Stenungsunds kommuns vattennnät.

Vem bygger ledningarna?

Stenungsunds kommun har huvudansvaret för utbyggnaden i vår kommun. Projektering och entreprenad upphandlas var för sig enligt lagen om offentlig upphandling.

Kungälv har arbetat med projektet under några år och nu närmar sig etappen där Stenungsund ska projektera och bygga sin del.

Kungälvs hemsida om projektet Länk till annan webbplats.

För sträckan inom Stenungsunds kommun har utredningar utförts och projekteringen håller på att avslutas.

Projekteringen kommer färdigställas under slutet av 2022.

I slutet av 2022 kommer upphandling av entreprenad att utföras.

Genomförandet kommer enligt nuvarande planering att påbörjas efter årsskiftet 2022/2023 och pågå ungefär ett år. Vatten ska enligt nuvarande plan levereras via ledningen till Stenungsund vid årsskiftet 2023/2024.

Alla vatten- och avloppsledningar (VA) som byggs i kommunal regi betalas av kommunens VA-abonnenter enligt gällande taxa.

Prenumerera på uppdateringar som görs på den här sidan

Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera.

Vi sparar personuppgifterna (din e-postadress) för att kunna göra utskick om projektet. Den rättsliga grunden för kommunens behandling är allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR. Uppgifterna sparas tills projektet är helt avslutat eller tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" här nedan och fylla i din e-postadress.

Så hanterar kommunen dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Hantera prenumeration

Senast uppdaterad